Wyszukaj

wkład kominowy Hoxter ecka

Wkład Hoxter ECKA 67/45/51 Wh

De­cy­du­jąc się na wkład ko­min­ko­wy z płasz­czem wod­nym podłą­czo­nym ze zbior­ni­kiem aku­mu­la­cyj­nym – bu­fo­rem ma­my wspa­nia­łą al­ter­na­ty­wę dla in­nych źró­deł ogrze­wa­nia. Wkła­dy ko­min­ko­we z płasz­czem wod­nym mo­gą ogrze­wać rów­no­mier­nie ca­ły dom. Dzię­ki prze­my­śla­nej kon­struk­cji i wie­dzy, w ja­ki spo­sób spa­la się drew­no, wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter są do­sko­na­ły­mi pa­le­ni­ska­mi. Żad­ne in­ne ogrze­wa­nie nie da­je ty­le przy­jem­no­ści co do­sko­na­łe wkła­dy ko­min­ko­we Ho­xter.
 
Moc nominalna [kW]: 13/7,9
Sprawność [%]: 80
Średnica wylotu spalin [mm]: 200
Waga [kg]: 370
Średnia temperatura spalin [oC]: 211
Otwieranie szyby: podnoszona do góry
 
Zalety wkładów kominkowych z plaszczem wodnym  HOXTER:
– kompleksowe ogrzewanie całego domu,
– komfort czystej szyby,
– podwójne przeszklenie- za dopłatą,
– mechanizam drzwiczek otwieranych do góry,
– stabilny profil drzwiczek,
-drzwiczki narożne z podwójnym przeszkleniem- za dopłatą,
– wyższe temperatury w palenisku,
– bezpieczna eksploatacja,
– wydajne spalanie i mała ilość popiołu,
– tylny załadunek drewna- opcjonalnie.

Zapytaj o cenę w salonie

Ten produkt kupisz w sklepie: Fabrykablatow.pl by stone trade

695 663 433

Sprawdź