Wyszukaj

Domar Spółka Akcyjna

ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław
NIP: 897-002-27-79 REGON: 930671007
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
KRS 0000104841
kapitał zakładowy: 434 940 zł
tel. +48 71 355-35-01

 

Aktualności:

2023-05-16:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd DOMAR S.A. we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż  dnia 7 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się NADZYWCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 14,  w sali konferencyjnej (II p.)
zgodnie z art. 406 § 1 ksh, uprawnieni z akcji, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

pobierz dokument

 

2023-05-06:

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zarząd DOMAR S.A. we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż  dnia 31 maja 2023 r. o godz. 12:00 odbędzie się ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 14,  w sali konferencyjnej (II p.)
zgodnie z art. 406 § 1 ksh, uprawnieni z akcji, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

pobierz dokument

 

2022-05-06:
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zarząd DOMAR S.A. we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż dnia 1 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 14, w sali konferencyjnej (II p.)
zgodnie z art. 406 § 1 ksh, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

pobierz dokument

 

2022-02-03:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zarząd DOMAR S.A. we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż  dnia 25 lutego 2022 r. o godz. 12.00 odbędzie się NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 14,  w sali konferencyjnej (II p.)
zgodnie z art. 406 § 1 ksh, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

pobierz dokument

 

2021-08-25:
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zarząd DOMAR S.A. we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż dnia 15 września 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 14, w sali konferencyjnej (II p.)
zgodnie z art. 406 § 1 ksh, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

pobierz dokument

 

2020-12-08:
PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd DOMAR S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841 po raz piąty wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

pobierz dokument

 

2020-11-17:
CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd DOMAR S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841 po raz czwarty wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

pobierz dokument

 

2020-10-27:
TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd DOMAR S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841 po raz trzeci wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

pobierz dokument

 

2020-10-09:
DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd DOMAR S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841 po raz drugi wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

pobierz dokument

 

2020-09-15:
PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd DOMAR S.A. we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, KRS 104841 po raz pierwszy wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

pobierz dokument

 

2020-06-04:
WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd DOMAR S.A. we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż dnia 25 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 14, w sali konferencyjnej (II p.).
Akcje dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Prosimy o składanie akcji w kasie spółki (ul. Braniborska 14, II p.) w terminie do dnia 18 czerwca 2020 r.

 

2020-02-05:
WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd DOMAR S.A. we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż dnia 26 lutego 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 14, w sali konferencyjnej (II p.).
Akcje dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Prosimy o składanie akcji w kasie spółki (ul. Braniborska 14, II p.) w terminie do dnia 19 lutego 2020 r.

Sekretne życie mebli

Historie Aldony to jak zawsze wiedza i ciekawostki w pigułce. Zapraszamy! 😊