Wyszukaj

Po prostu o projektowaniu

Projektowanie ciszy czyli temat, o którym powinno być głośno

Brak ciszy, a szczególnie zanieczyszczenie hałasem, należy do najbardziej naglących problemów współczesnego świata.  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) plasuje hałas tuż za zanieczyszczeniem powietrza jako największe zagrożenie środowiskowe dla zdrowia w Europie. Względy akustyczne powinny być integralną częścią projektowania już we wczesnych jego etapach. Istnieje wachlarz różnych propozycji rozwiązań projektowych zmierzający do zminimalizowania już na etapie projektowym wpływu zanieczyszczenia hałasem. I o tych rozwiązaniach opowiadała nasza gościni specjalna,  dr inż. arch. Beata Walicka-Góral, podczas majowego potkania POP2. Naukowczyni  specjalizuje się w teorii i praktyce z obszaru projektowania w zakresie akustyki architektonicznej i urbanistycznej oraz projektowania uniwersalnego. Prowadzi badania dotyczące akustyki architektonicznej i urbanistycznej oraz dostępności architektonicznej. Przeprowadza audyty akustyczne i dostępności architektonicznej. Doświadczenie w tym zakresie zdobywała w praktyce projektowej i autorskich pracach badawczych. Jest laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za interdyscyplinarną rozprawę doktorską w zakresie akustyki architektonicznej i urbanistycznej. Prowadzi na Politechnice Rzeszowskiej autorski przedmiot Akustyka architektoniczna i urbanistyczna. Jest autorką artykułów naukowych i wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach.

Przejdź na kanał
X
Partnerzy odcinka:

Obserwuj nas, aby nie przegapić kolejnych webinarów