Wyszukaj

Jak projektować pod długowieczność i dobrostan?

Za ok. 10 lat ponad 25% Polaków będzie miała więcej niż 65 lat.

Kiedy minie ćwierć wieku, takich osób będzie trzynaście milionów. Polskie miasta się starzeją, ale niewiel się robi aby przygotowac się na silver tsunami w naszym społeczeństwie. Miasta nadal wyglądają i funkcjonują tak, jakby  mieszkali w nich tylko  młodzi ludzie.

Dlatego bardzo ważne jest przemodelowanie naszego sposobu projektowania miasta aby sprzyjało długowieczności ale także – dopbrostanowi. Przecież chodzi o to, aby seniorzy czuli się w nich dobrze a nie tylko egzystowali.   podczas kolejnego spotkania POP2 zastanawialiśmy się, czym są domy senioralne  i jak odpowiadają na wyzwania długowieczności. Czy wiek ma znaczenie przy projektowaniu przestrzeni miejskiej i osobistej? Czego możemy się nauczyć śledząc osiągnięcia przyjazne starości na Zachodzie, a co widzimy u nas?

Zaprosiliśmy więc dr Agnieszkę Labus, aby przybliżyłą nam temat ale także wskazała perspektywy i rozwiązania.

dr AGNIESZKA LABUS: architektka, badaczka i prekursorka projektowania przyjaznego starzeniu i długowieczności w Polsce. Założycielka i prezeska Fundacji LAB 60+ oraz adiunktka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Ma 14-letnie doświadczenie w badaniach, konsultowaniu, współprojektowaniu inwestycji przyjaznych starzeniu. Koordynowała projektem wdrożenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi oraz opracowaniem koncepcji miast przyjaznych starzeniu dla 41 gmin Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii.  Aktualnie prowadzi badania w obszarze miast przyjaznych długowieczności (city of longevity) i współprojektuje proces wdrożenia narzędzi dla projektantów, samorządów i deweloperów ukierunkowany na wdrażanie modelu‚ „longevity” w różnych obszarach w ramach Fundacji LAB60+.