Wyszukaj

Czy miasta mają płeć? Czy istnieje kobieca strona miasta?

20 lutego  na kolejnym spotkaniu z cyklu Po prostu o Projektowaniu – POP2 rozmawialiśmy o płci w architekturze, zaopiekowaniu się lub – wręcz przeciwnie – zaniedbaniu potrzeb wynikających z płci.

Odpowiadaliśmy sobie na pytania: : czy miasta mają płeć, jesli tak, to jaką? Jakie są relacje między „kobiecym” i „męskim” doświadczeniem architektury? Czy przestrzeń może wzmacniać lub osłabiać  role płciowe?

Nie od dziś wiadomo, że architektura jest wytworem czynników politycznych, społecznych, ekonomicznych, te z kolei znajdują odzwierciedlenie w formie, procesie jej powstawania i użytkowania. Nierówności zarysowują się w strefach publicznych, czasem – w miejscach zupełnie prywatnych. Popularyzujące się feministyczne podejście do projektowania stawia na pierwszym miejscu równouprawnienie, co warto podkreślić, wszystkich grup społecznych.

Gościnią spotkania była dr Joanna Majczyk:

Architektka, adiunktka na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Bada architekturę XX-wieku, jej twórców i twórczynie oraz relacje między architekturą a sztuką i polityką. Autorka monografii „Miasta, migracje, modernizmy. Architektura Andrzeja Frydeckiego”, obecnie (z Agnieszką Tomaszewicz) pracuje nad książką poświęconą zagadnieniu „paragrafu aryjskiego” w polskim środowisku branżowym lat 30. XX w. Popularyzatorka architektury z uwzględnieniem roli kobiet w jej tworzeniu.

Ambasadorka programu „Dziewczyny do nauki”.

Spotkanie prowadziła Katarzyna Świętek