Wyszukaj

Jak zaprojektować ciszę

Cisza jest coraz częściej stawiana na jednym z pierwszych miejsc wśród potrzeb mieszkańców. Niestety cisza w życiu codziennym jest często niedoceniana w roli prozdrowotnej, a wiedza jak projektować „ciszę” i sposoby jej osiągania są mało znane i rozpowszechnione. Brak ciszy, a szczególnie zanieczyszczenie hałasem należy do najbardziej naglących problemów współczesnego świata.  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) plasuje hałas tuż za zanieczyszczeniem powietrza jako największe zagrożenie środowiskowe dla zdrowia w Europie. Aspekty dźwiękowe miejsca zamieszkania są ważną częścią środowiska i należy je rozpatrywać na równi z estetyką wizualną i komfortem klimatycznym. Względy akustyczne powinny być integralną częścią projektowania już we wczesnych jego etapach. Istnieje wachlarz różnych propozycji rozwiązań projektowych zmierzający do zminimalizowania już na etapie projektowym wpływu zanieczyszczenia hałasem.

 

 

Gość specjalny: dr inż. arch. Beata Walicka-Góral 

 

Dr inż. arch. Beata Walicka-Góral, Architekt IARP, Członek SARP i TUP. Specjalizuje się w teorii i praktyce z obszaru projektowania w zakresie akustyki architektonicznej i urbanistycznej oraz projektowania uniwersalnego. Prowadzi badania dotyczące akustyki architektonicznej i urbanistycznej oraz dostępności architektonicznej. Przeprowadza audyty akustyczne i dostępności architektonicznej. Doświadczenie w tym zakresie zdobywała w praktyce projektowej i autorskich pracach badawczych. Jest laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za interdyscyplinarną rozprawę doktorską w zakresie akustyki architektonicznej i urbanistycznej. Prowadzi na Politechnice Rzeszowskiej autorski przedmiot Akustyka architektoniczna i urbanistyczna. Jest autorką artykułów naukowych i wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach.

 

O projekcie:

POP2 to cykl spotkań sieciujących obszary projektowania wnętrz i infrastruktury miast, nowoczesnej technologii i nauki, przedsiębiorczości i innowacji społecznych. Rozmawiamy o przestrzeni miasta jako idei przenikających się zależności, o zrównoważonym rozwoju i gospodarce przyszłości, o funkcjonowaniu w ograniczonym komforcie oraz o poszukiwaniu źródeł empatii i optymizmu. Przyglądamy się różnym scenariuszom przyszłości – zarówno skali makro, jak i mikro – na poziomie miasta i małego habitatu.

 

Moderacja:

Katarzyna Świętek

 

Koproducenci wiedzy: Meble VOX, Uniwersytet SWPS, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, SARP Oddział Wrocław