Szanowni Państwo, informujemy o zmianie organizacji ruchu na terenie parkingu. Szczegóły dostępne tutaj.

Program

Paweł Totoro Adamiec – KRÓLOWIE NADBUŻAŃSCY

22/06/18 19:00 GW Domar

Dwa cykle fotografii kostiumowej KRÓLOWIE NADBUŻANSCY z udziałem seniorów i dzieci, powstałe na V i VI Land Art Festiwal w 2015 i w 2016 roku, to opowieść o przemijaniu i wielowymiarowej relacji ludzi z przyrodą. Tytułowi królowie, w swej wizualnej oprawie łączą cechy różnych kultur, co jest odwołaniem do etnicznej złożoności Podlasia. Naturalne materiały wykorzystane w kostiumach są odniesieniem do archetypu człowieka pierwotnego oraz tradycji folkowych opartych na inspiracjach ze świata zwierząt i roślin, jak i ludowych wierzeniach. Efemeryczność zastosowanych form koresponduje z zanikającą kulturą wsi oraz przemijającymi wielopokoleniowymi tradycjami. Kompozycja portretów ma na celu budzić skojarzenia z ikonami czy obrazami świętych, wprowadzając w prace wymiar duchowy. Królowie nadbużańscy to również rodzaj fotograficznego paradokumentu, gdzie granice pomiędzy prawdą i fikcją przenikają się, tworząc historię o „społecznościach odciętych”, żyjących w swoim tempie i na własnych zasadach.

KRÓLOWIE NADBUŻAŃSCY

5 Land Art Festiwal (2015)
Fotografie/kostiumy: Paweł Adamiec
Asysta: Łukasz Maj, Dominik Zimny

Projekt miał na celu aktywizację wiekowych mieszkańców wsi położonych nad Bugiem. Zależało mi na pokazaniu ich otwartości i dystansu do życia, poprzez stworzenie serii portretów obrazujących nierealną dynastię władców Podlasia. W trakcie trwania festiwalu wykonałem kostiumy, nawiązujące stylistyką do królewskich atrybutów. Stroje powstawały głównie z materiałów naturalnych takich jak trawy, polne kwiaty, kora czy suszone owoce.

Bohaterowie cyklu w trakcie trwania sesji, dzielili się niezwykłymi historiami dotyczącymi ich życia oraz losów nadbużańskich okolic. W opowieściach ukazywali zupełnie inną, wręcz odrealnioną rzeczywistość, a siebie samych często określali, jako społeczność odciętą.

Często wracającym tematem był problem wyludnienia się ich rodzimych wsi oraz zubożenie społeczności. Mieszkańcy wskazywali także na brak jakichkolwiek form rozrywki, uwzględniających osoby starsze. Rozmowom towarzyszył zawsze wątek śmierci, traktowanej bardzo naturalnie – oswojonej i niestrasznej.

KRÓLOWIE NADBUŻANSCY CZĘŚĆ 2

6 Land Art Festiwal (2016)
Fotografie/kostiumy: Paweł Adamiec
Asysta: Łukasz Maj

Cykl fotografii „Królowie nadbużańscy cześć 2” jest kontynuacją projektu z 2015 roku. Aby rozwinąć i dopełnić historię nierzeczywistej, wielopokoleniowej, dynastii władców Podlasia, w prace włączyłem dzieci ze wsi położonych w dolinie Bugu. W wykonanych przeze mnie w trakcie festiwalu kostiumach, ponownie dominowała przyroda, jako największa wartość tych terenów.

Przebieg drugiego cyklu znacznie różnił się od pierwszej części, zarówno pod względem metod czy atmosfery, jak i dużo większego tempa pracy. Nie było już melancholijnie, wspominkowo i wzruszająco, a raczej energetycznie i spontanicznie. Rozmawialiśmy o zabawach na wsi, sposobach spędzania czasu, o codziennych trudnościach i obowiązkach. Kontakt z młodym pokoleniem mieszkańców Podlasia, pokazał mi kolejne, niezwykle fascynujące oblicze doliny Bugu.

PAWEŁ TOTORO ADAMIEC (1982)

Architekt krajobrazu, artysta wizualny, fotograf, charakteryzator. Wykładowca KUL i Lubelskiej Szkoły Fotografii. Opiekun kierunku florystyka w SPPSS. Swoje prace publikował w wielu światowych i polskich wydawnictwach i portalach (takich jak Wysokie Obcasy, Duży Format, National Geographic, Make-Up Artist Magazine, Szeroki Kadr). Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Żurawie 2011, Blog Vogue Italia 2012, Gardenia 2015 (+Garden Concept), Człowiek Roku 2016 – kategoria kultura. Autor okładki do pierwszej polskiej encyklopedii mody Fashion Book Poland oraz katalogu polskiego wzornictwa POLISH DESIGN. Członek Fundacji Kultury Audiowizualnej Beetle.pl oraz Agencji Multimedialnej Kaiju.pl.

Jest autorem projektów aktywizacyjnych, włączających w działania artystyczne różne grupy wiekowe i społeczne oraz twórcą wielkoformatowych instalacji artystycznych sytuowanych w przestrzeniach publicznych miasta. Prowadzi cykle „warsztatów kreatywnych” obejmujących tematyką fotografię, charakteryzację i inne sztuki wizualne. Specjalizuje się w projektowaniu i kształtowaniu terenów osiedli mieszkaniowych oraz w designie miejskim. Prowadzi badania dotyczące estetyzacji tych terenów oraz znaczenia i doboru oraz udziału roślinności w strukturach ekologicznych miasta.

Podstawy wiedzy przyrodniczej i artystycznej zdobył na architekturze krajobrazu KUL. Fotografiką kreatywną zaczął zajmować się w 2009 roku. Na potrzeby sesji zdjęciowych wykonuje kostiumy, makijaże, fryzury i scenografie, sięgając po nietypowe materiały i mieszane techniki pracy. Inspiracji szuka w przyrodzie, muzyce i baśniach oraz świecie mody. W swoich pracach ukazuje mocno zniekształconą, teatralną rzeczywistość. Szczególną uwagę zwraca na emocjonalny wymiar zdjęć oraz dowolność ich interpretacji.

KONTAKT: adamiec.totoro@gmail.com

www.paweladamiec.pl

www.facebook.com/Totoro.Adamiec

www.youtube.com/user/paweladamiec