Szanowni Państwo, informujemy o zmianie organizacji ruchu na terenie parkingu. Szczegóły dostępne tutaj.

menu

zamknij

Program

ASP we Wrocławiu: Full Focus

29/09/23 10:00 Poziom 0, poziom 1, poziom 2

Art&design – full focus – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Każdemu w życiu towarzyszy pragnienie poczucia spełnienia, wewnętrznej harmonii lub innego pozytywnego uczucia, które wprawia nas w zadowolenie lub budzi satysfakcję. Ten stan, będący częścią psychicznego dobrostanu, związany jest ze świadomym doświadczaniem, aktywną obserwacją, skupieniem na tu i teraz. Uwaga jest potrzebna, a uważność jest szczególną cechą każdego twórcy. Pełna koncentracja na przedmiocie działania towarzyszy mu nieodmiennie.

O tym jak artysta i projektant akumuluje swój twórczy potencjał opowiada wystawa art&design – full focus Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Twórca jak podróżnik wybiera obszar i kierunek działania, w perspektywie mając powodzenie procesu kreacji polegające na osiągnięciu założonego celu. Wykładowcy, studenci, doktoranci i absolwenci Akademii realizują ambitne plany zarówno w dziedzinie sztuki, jak i designu, skupiając w pełni swą uwagę na opracowaniu zamierzonego rezultatu.

Wystawa proponuje widzowi swoistą wyprawę w czterech kierunkach i zakłada przedstawienie indywidualności twórczych w czterech wymiarach tematycznych. Wyznacza je idea, materia, miejsce i aura. Te konteksty tworzą kategorie, w jakich analizowane mogą być składające się na wystawę prace. Można uznać je za istotne także dla pojęcia mindfulness, pozostającego w stałej relacji z aktem twórczym.

Focus aura

Aura rozprzestrzenia się w naszym otoczeniu jako sfera niematerialna, która jest identyfikowana z siecią energii tworzoną przez ludzi i rzeczy. Jako niewidoczne oddziaływanie tworzy klimat, nastrój i specyficzne warunki, wpływa na emocje.  Aura może być tworzona przez dobór obiektów i przedmiotów, po to by czynić przestrzeń wyjątkową i nadać jej indywidualny charakter.

Focus miejsce

Miejsce jest punktem w przestrzeni bądź jej częścią wyznaczoną przez czynność lub cel jakiemu służy. Codziennie przemierzamy przestrzeń z miejsca do miejsca, to one wyznaczają wektory naszej aktywności. Miejsce jest punktem, w którym się zatrzymujemy, zwalniamy tempo, „łapiemy oddech”. To również obszar, w którym coś się znajduje lub odbywa, czego stajemy się obserwatorem lub częścią. To miejsce zdarzenia, pobytu, urodzenia, pracy, zamieszkania lub miejsce siedzące.

Focus idea

Idea istnieje poza rzeczywistością, a obiekt lub przedmiot może  być realnym jej odpowiednikiem. Myśl przewodnia wyznacza kierunek działania autora, by pojęcie lub zjawisko zostało zobrazowane zgodnie z jego intencją. Idea, poznawalna rozumowo, dzięki wizualizacji lub materialnemu urzeczywistnieniu skłania do refleksji i nabiera znaczenia, które staje się czytelne dla odbiorcy.

Focus materia

Materia określa to, co obiektywnie istnieje w czasie i przestrzeni, jest podłożem zjawisk i przemian. Twórca przekształca ją wedle własnej wizji, nadaje rzeczy znaczenie i przeznaczenie. Zgodnie z  rodzajem  tworzywa i jego właściwościami, kreuje nową wartość w kategoriach fizycznych, wizualnych i sensualnych. Odkrywa jego moc i potencjał.

OFICJALNE OTWARCIE WYSTAWY:GODZ 18.00 POZIOM 0

 

Beata Mak-Sobota

 

Kuratorki wystawy:

Marta Płonka

Marta Płonka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Od roku 2005 zawodowo związana z Akademią, gdzie kieruje Pracownią Projektowania Komunikacji Wizualnej w Katedrze Wzornictwa na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii oraz pełni funkcję Prorektora ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
Projektowo-artystyczna aktywność dr hab. Marty Płonki jest skupiona wokół szeroko pojętego wzornictwa, głównie projektowania komunikacji wizualnej, opartego na zawodowych relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Wśród tych podmiotów ważne rangą miejsce zajmują wyższe uczelnie, ośrodki kultury (muzea i galerie), oraz instytucje, przedsiębiorstwa i centra badawczo-rozwojowe. Podkreślając istotną rolę wzornictwa jako aktywatora innowacyjności, Marta Płonka podejmuje dialog na linii projektant–przedsiębiorca.

 

 

 

 

Beata Mak-Sobota

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Od roku 1994 zawodowo związana z Akademią, obecnie jako dr habilitowany na stanowisku profesora uczelni kieruje Pracownią Projektowania Integrującego w Katedrze Szkła na Wydziale Ceramiki i Szkła oraz pełni funkcję Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. Twórczo pracuje w obszarze szkła artystycznego i działa w obszarze designu eksperymentalnego, eksplorując potencjał formalny szkła w kontekście obiektu kinetycznego i ultraminimalizmu, a także łączenia szkła z innym tworzywem jak metal, papier. Obiekty, cykle prac, zrealizowane projekty prezentowała na ponad 20 wystawach indywidualnych i ponad 100 zbiorowych w kraju i za granicą między innymi w Austrii, Czechach, Holandii, Szwecji i Niemczech. Jej prace znajdują się w polskich zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.